Người xưa quan niệm, đời người có ba việc quan trọng nhất định phải thực hiện đó là: “Xây nhà – Cưới vợ – Tậu trâu”. Ta thấy từ xa xưa, ông cha ta đã đề cao việc xây nhà lên hàng

Read More